Skip to main content

Tandlægeskræk hos børn

Tandlægeskræk

Tandlægeskræk hos børn kan have mange årsager. Det kan stamme fra en dårlig oplevelse hos lægen, hvor barnet tror, at undersøgelse af tænderne forgår på samme måde. Nogle børn har også hørt skrækhistorier fra større søskende eller voksne, og nogle kan blive utrygge alene ved at en fremmed person kommer tæt på. Det kan ofte være en god ide, at børn med tandlægeskræk besøger os på klinikken flere gange med korte intervaller som en tilvænning – for at blive vant til at komme hos os på klinikken.

Hvordan forebygger man

Det er vigtigt, at vi samarbejder med forældrene om at forebygge tandlægeskræk hos børn. Forældre bør på en naturlig og afslappet måde forberede barnet på det første besøg hos os på klinikken. Man kan f.eks låne en bog om tandpleje på biblioteket. Ved selve besøget skal forældrene holde sig lidt i baggrunden, så vi kan få mulighed for at skabe god kontakt med barnet. Hos os gør vi meget for at forberede barnet på alt, hvad der skal ske, inden vi foretager os noget. Vi viser instrumenter og forklarer, hvad der skal ske på et sprog, som passer til barnets alder, og som barnet kan forstå. Dette gælder både ved undersøgelser og tandbehandlinger.

Har helt små børn huller i tænderne, udføres den endelige behandling først, når vi vurderer, at barnet er klar til det. Hvis det ikke er muligt at gennemføre behandling optimalt uden at overskride barnets grænser og skabe grundlag for problemer og utryghed fremadrettet udføres en henholdende behandling – dvs. at man forsøger at forhindre, at hullet bliver større ved at rense det og evt. fylde det foreløbigt med en midlertidig ”cement”. Endvidere kan vi pensle tænderne med en fluoropløsning, og sidst men måske allervigtigst instrueres forældrene i grundig mundhygiejne og tandvenlig kost uden så meget sukker.

Når den endelige behandling skal udføres, er det vores holdning, at behandlingen som udgangspunkt SKAL være smertefri. Derfor er vi meget omhyggelige med at anvende lokalbedøvelse. Den type kanyler som anvendes i dag er så små og tynde, at de færreste registrerer dem – hvorfor prikket ikke gør ondt. Når der føles smerter ved bedøvelse er det oftest væsken man mærker. Det at væsken kommer ind i vævet kan, hvis det sker for hurtigt føles som en prikkende eller stikkende smerte. Derfor gør vi meget ud af at bedøvelsen lægges dråbevis så langsomt at patienten ikke registrerer det. Når vi skal bedøve et barn forsøger vi samtidig at aflede barnets opmærksomhed ved at tale om aktuelle emner som interesserer barnet. Forud for behandlingen fortæller vi barnet, at tanden skal ”sove”, og at ”tandtryllestaven” kommer ”tryllevæske” på tanden. Vi anvendte for år tilbage lattergas til behandling af børn, men erfaringsmæssigt følte børnene alt for ofte smerte ved behandlingen ved brug af lattergas, hvorfor vores erfaring er, at vi i langt højere grad kan forebygge udvikling af angst for tandbehandling ved lokalbedøvelse hvor behandlingen er smertefri. Derudover gør vi meget ud af, at vise barnet hvad der skal ske f.eks ved at ”bore” på en negl før boret kommer i munden. Derved afmystificeres vores udstyr og barnet kan føle sig tryg, da det derved har et billede af hvad der skal ske uanset det ikke kan se hvad der foregår.

Tilmeld dit barn til tandpleje

Send os oplysninger om dit barn, så håndterer vi indkald til første tandeftersyn.