Skip to main content

Det første besøg hos tandlægen

Den gode oplevelse

Fra første besøg gør vi meget ud af, at det skal være en god oplevelse at komme til tandlæge både for barnet og forældrene. Tandundersøgelsen gennemføres ud fra, hvad barnet er klar til og forgår ofte i en atmosfære af leg sammen med barnet og en samtale med forældrene om barnets tænder, tandpleje, kost- og drikkevarer samt information om, hvordan barnet bevarer sunde tænder hele livet. Det aftales også med familien, hvornår næste indkaldelse ca. bliver.

Vi anbefaler at forældre eller anden voksen følger barnet til tandlæge indtil de imellem 7-10 år gamle. Herefter er barnet som regel blevet fortrolig med at besøge klinikken og kender på det tidspunkt både tandlæger og klinikassistenter, hvorfor det er OK at de kommer alene. Hvis du som forælder selv er bange for at gå til tandlæge skal du passe på ikke at overføre din angst til barnet. Føler dit barn at du er bange, bliver det også bange. Du kan evt. få en anden til at tage barnet til tandlæge. Lov ikke dit barn en belønning for at opføre sig ordentligt hos tandlægen. Gør du det signalerer du, at der skal ske noget ubehageligt, siden det skal belønnes.

Indkaldeintervaller for børn er individuelle alt afhængig af behov, som tandlægen vil vurdere ved hvert eftersyn. Hvis barnet ikke fejler noget, og tænderne er pæne og rene, kan der godt gå mere end et år før det næste besøg. De fleste børn har ca. 12-14 måneder imellem tandeftersyn. Hvis I som forældre har behov for at tale med os i den mellemliggende periode, eller observerer tandproblemer, er der altid mulighed for at kontakte os og få afklaret spørgsmål. Hvis du som forælder observerer et hul i en tand skal du kontakte klinikken med det samme og aftale tid til behandling, så vi kan lave en fyldning inden hullet bliver stort og generer barnet.

Undersøgelse og behandling

Ved en normal undersøgelse af tænderne indgår der en række forskellige vurderingskriterier. Skiftes mælketænderne normalt, sidder de blivende tænder som de skal, er de alle sammen tilstede, og er der huller? Er der behov for behandling giver vi oftest en ny tid, så barnet mentalt kan nå at forberede sig på hvad der skal ske. Udover de ovennævnte ting, kan vi indstille barnet til en vurdering af udviklingen af barnets bid af en specialtandlæge, som tager stilling til om der bør foretages tandregulering (Orthodonti).

Flour

Fluorskylning har igennem 20-30 år været brugt som forebyggelse mod huller. Mange voksne kan huske hvordan de i skoletiden blev kaldt til instruktion og fluorskylning. I dag børster de fleste tænder med fluortandpasta, og ad den vej har tandpastaen overtaget fluorskylningens rolle som generelt forebyggelsesmiddel. Vi bruger dog stadig i visse tilfælde fluor som opløsning eller lak direkte på begyndende huller i tænderne for at styrke emaljen.

Tilmeld dit barn til tandpleje

Send os oplysninger om dit barn, så håndterer vi indkald til første tandeftersyn.