Skip to main content

Rodbehandling

Smerter fra følsomme tandhalse eller revnede tænder kan i nogle tilfælde kun fjernes ved, at man rodbehandler tanden.

Du er velkommen som patient!

Gør behandlingen ondt?

En rodbehandling behøver ikke at være forbundet med store smerter. Ved hjælp af den nyeste teknologi tilbyder vi dig en stort set smertefri behandling på vores topmoderne klinik.

Book en tid

Book en tid til en tandbehandling.

Skal en tand rodbehandles?

De fleste rodbehandlinger skyldes, at et hul i tanden (caries) når igennem tandbenet og helt ind til nerven (pulpa), så bakterier trænger ind og giver betændelse i nerven. Tandnerven ligger inde i rodkanalen i midten af tandroden.

En rodbehandling kan også blive nødvendig, hvis der tidligere har været et dybt hul i tanden, og fyldningen derfor ligger tæt på nerven, eller hvis tanden har været udsat for et slag (traume). I tænder, som er blevet behandlet med en krone, kan tandnerven i sjældne tilfælde gå til grunde, og bakterier kan efterfølgende invadere det døde væv.

En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve.

Symptomer

Betændelse i nerven vil ofte give tandpine i varierende grad, da smerten opfattes forskelligt fra person til person. Tandpinen kan føles som smerte i nabotænderne, øret, kæbehulen, eller den kan opfattes som hovedpine. Det kan derfor undertiden være vanskeligt at finde den syge tand.

En nervebetændelse giver typisk smerte ved kulde og varme. En rodspidsbetændelse derimod giver oftest intet eller kun ringe ubehag, tanden er måske lidt øm, når man tygger, og den kan skifte farve.

En rodbetændelse kan ses på et røntgenbillede – hvilket ikke er tilfældet ved en nervebetændelse.

En rodbetændelse kan undertiden udvikle sig til en smertefuld tandbyld, måske med feberudvikling.

Mikroskop og lupbriller

Klinikken anvender et topmoderne dental operationsmikroskop, når en forstørrelse kan være en fordel for at se ordentligt i din mund.

Vores mikroskop leverer et kraftigt LED lys kombineret med en stor forstørrelse af tanden og dens rodkanaler. Det giver os de mest optimale betingelser for at finde alle rodkanaler samt få renset optimalt ud i kanalerne.

Vi får dermed mulighed for at behandle tænder, man ellers ikke ville forsøge at redde.

Vi anvender også lupbriller, i det omfang opgaven ikke kræver mikroskopets øget forstørrelse.

Hvordan udføres en rodbehandling?

En rodbehandling er tandlægens metode til at behandle en nerve- eller rodbetændelse. Der kan ikke udstedes garantier for, at behandlingen altid lykkes eller for, at der ikke opstår komplikationer efter behandlingen.

Mislykkes rodbehandlingen, er der mulighed for at fjerne resten af betændelsen ved tandens rodspids med en rodspidsoperation. En af måderne, hvorpå man sikrer et godt behandlingsresultat, er at hindre, at nye bakterier kommer ned i rodkanalen under behandlingen.

Nerven og bakterierne fjernes. Røntgenbillede af tanden med fil i rodkanalen for at fastlægge rodens længde. Ved en rodspidsbetændelse skal rodkanalen desinficeres yderligere. Det er derfor almindeligt, at rodkanalen desinficeres i en længere periode. Det betyder, at rodbehandlingen ikke altid kan gøres færdig på ét besøg.

Når tandlægen skønner, at rodkanalen er færdigrenset og desinficeret, fyldes rodkanalen op med et plastisk rodfyldningsmateriale (guttaperka) og rodfyldningscement.